Депозитарные услуги

Шановні депоненти,

Звертаємо Вашу увагу, що згідно Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України затвердженого рішенням НКЦПФР №148 від 07.03.2017 року, відбулися наступні зміни у внутрішніх документах депозитарної установи:

- у договорі про відкриття рахунку в цінних паперах підпункт 2.1  статті  2 «Обов’язки та права Депозитарної установи» доповнився підпунктом 2.1.16 в такій редакції:

«2.1.16. Направляти у встановленому законодавством порядку депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»».

- внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» доповнене Розділом Х: Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України.


З повагою,

Депозитарний відділ СП ТОВ «Драгон Капітал»

*********

Шановний клієнте!

Звертаємо Вашу увагу на те, що наказом №31-Д16 від 07.12.2016 року затверджено зміну тарифу за здійснення депозитарного обліку  щодо цінних паперів, номінованих в іноземній валюті, окрім облігацій внутрішньої державної позики (Clearstream Banking Luxembourg ), яка набере чинності з 22.12.2016 року

8.

Здійснення депозитарного обліку ЦП

За один місяць

Екв. 110,00 євро

* Безкоштовно для клієнтів інтернет- трейдингу

 *********

Шановний депоненте,

повідомляємо, що з 17.11.2016 депозитарні установи розпочинають виконання вимог пункту 22  розділу IX Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

23.04.2013 N 735:

"22. Депозитарні установи в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією, мають надавати до Центрального депозитарію інформацію щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів цієї депозитарної установи та інформацію щодо проведення між рахунками депонентів цієї депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов’язаних з набуттям/припиненням цих прав."

З Порядком, строками та обсягами надання депозитарними установами до Центрального депозитарію інформації щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів відповідної депозитарної установи та інформації щодо проведення між рахунками депонентів цієї депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов’язаних з набуттям/припиненням цих прав, Ви можете ознайомитись за наступним посиланням:

http://csd.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=11148%3Anews&catid=51%3Ahot-news&Itemid=18&lang=ru

З повагою,

Депозитарний відділ СП ТОВ «Драгон Капітал»*********

Депозитарный отдел Dragon Capital предоставляет полный спектр услуг депозитарного учреждения для розничных и корпоративных клиентов и является лидером украинского рынка по количеству проведенных биржевых операций.

Все условия для удовлетворения ваших потребностей в депозитарных услугах

Мы предлагаем стандартные и специальные услуги, чтобы обеспечить нашим клиентам максимальное удобство и надежность при работе с ценными бумагами. В частности, мы выполняем следующие депозитарные операции:

 • Открытие и управление счетами в ценных бумагах.
 • Хранение акций и долговых ценных бумаг
 • Организация рассчетов по сделкам с ценными бумагами (покупка, продажа, поставка), включая сделки на условиях поставки против платежа (DVP) и прямого доступа на биржу (DMA)
 • Обработка уведомлений и платежей по активам (дивиденды по акциям и купонные/процентные выплаты по облигациям)
 • Предоставление информации по ценным бумагам и их эмитентам и представление интересов акционера в корпоративных вопросах
 • Проведение дематериализации ценных бумаг для клиентов и эмитентов
 • Предоставление регулярных и специальных отчетов

Почему выбирают услуги хранителя Dragon Capital?

 • На протяжении многих лет – первое место по количеству проведенных биржевых операций
 • Конкурентный уровень цен и гибкие тарифные планы
 • Лидер рынка по запуску новых кастодиальных продуктов и услуг
 • Надежные технологические и операционые решения

Загрузите наши текущие тарифные планы для юридических лиц нерезидентов, юридических лиц резидентов и физических лиц (.pdf).

Ознакомьтесь с Положением об осуществлении депозитарной деятельности депозитарного учреждения СП "ООО "Драгон Капитал", а также лицензией депозитарного учреждения.


Договор про обслуживание счета в ценных бумагах


Заявление-согласие на присоединение к договору про обслуживание счета в ценных бумагах (для физических лиц, для юридических лиц)


Контакты депозитарного учреждения

Тел.: +38 (044) 490 7120
Тел.: +38 (044) 281 2727
Факс: +38 (044) 490 7121

E-mail: custody@dragon-capital.com