Депозитарные услуги

Шановний клієнте!

Звертаємо Вашу увагу на те, що до проекту тарифів, які наберуть чинності з 01.03.2018, наказом №3-Д18 від 02.12.2018 року внесено наступні зміни:

1. У  таблиці «ТАРИФИ ТА ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЄ ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЯКІ ДОПУЩЕНІ ДО ОБІГУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА НОМІНОВАНІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ АБО ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТАХ / TARIFFS AND LIST OF SERVICES PROVIDED BY  DRAGON CAPITAL LLC AS A DEPOSITORY INSTITUTION WITH REGARD TO THE SECURITIES LISTED IN UKRAINE AND NOMINATED IN NATIONAL OR FOREIGN CURRENCIES», що є додатком до наказу №1-Д18 від 03 січня 2018 року, пункти 11 та 17 викласти в новій редакції:

disclaimer

З повагою,

Депозитарний відділ СП ТОВ «Драгон Капітал»

*********

Шановні депоненти,

Звертаємо Вашу увагу, що з метою врегулювання процедури squeeze-out відповідно до рішення НКЦПФР від 14.09.2017  № 692 (дата набрання чинності – 31.10.2017), відбулися зміни у внутрішньому положенні про депозитарну діяльність депозитарної установи СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ».

*********

Шановні Депоненти,

Звертаємо Вашу увагу, що 01.03.2018 року запроваджуються  в дію згідно з наказом №1-Д18 від 03 січня 2018 року нові тарифи на послуги, що надає депозитарна установа СП ТОВ «Драгон Капітал».

Оновлений проект тарифів для ознайомлення розміщено на офіційному сайті за наступним посиланням: http://www.dragon-capital.com/files/uploads/tarrifs_2018_.pdf

Також нагадуємо, що згідно з умовами п. 4.3 публічного договору про обслуговування рахунку в цінних паперах:

«У разі небажання Депонента отримувати послуги від Депозитарної установи за новими тарифами, Депонент має право на відмову від цього Договору в порядку, визначеному п. 6.4.1 Договору. На період до моменту розірвання Договору щодо такого Депонента діятимуть старі тарифи. Неотримання Депозитарною установою письмового повідомлення Депонента про відмову від Договору протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після розміщення Депозитарною установою інформації про зміну тарифів на вищезгаданій веб-сторінці вважається мовчазною згодою Депонента на зміну таких тарифів.»

З повагою,

Депозитарний відділ СП ТОВ «Драгон Капітал»

*********

Шановні депоненти,

Звертаємо Вашу увагу, що згідно Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України затвердженого рішенням НКЦПФР №148 від 07.03.2017 року, відбулися наступні зміни у внутрішніх документах депозитарної установи:

- у договорі про відкриття рахунку в цінних паперах підпункт 2.1  статті  2 «Обов’язки та права Депозитарної установи» доповнився підпунктом 2.1.16 в такій редакції:

«2.1.16. Направляти у встановленому законодавством порядку депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»».

- внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарної установи СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ» доповнене Розділом Х: Порядок направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України.

З повагою,

Депозитарний відділ СП ТОВ «Драгон Капітал»

*********

Шановний клієнте!

Звертаємо Вашу увагу на те, що наказом №31-Д16 від 07.12.2016 року затверджено нову тарифікацію:

new tarrifs

*********

Шановний депоненте,

повідомляємо, що з 17.11.2016 депозитарні установи розпочинають виконання вимог пункту 22  розділу IX Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

23.04.2013 N 735:

"22. Депозитарні установи в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією, мають надавати до Центрального депозитарію інформацію щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів цієї депозитарної установи та інформацію щодо проведення між рахунками депонентів цієї депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов’язаних з набуттям/припиненням цих прав."

З Порядком, строками та обсягами надання депозитарними установами до Центрального депозитарію інформації щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів відповідної депозитарної установи та інформації щодо проведення між рахунками депонентів цієї депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов’язаних з набуттям/припиненням цих прав, Ви можете ознайомитись за наступним посиланням:

http://csd.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=11148%3Anews&catid=51%3Ahot-news&Itemid=18&lang=ru

З повагою,

Депозитарний відділ СП ТОВ «Драгон Капітал»*********

Депозитарный отдел Dragon Capital предоставляет полный спектр услуг депозитарного учреждения для розничных и корпоративных клиентов и является лидером украинского рынка по количеству проведенных биржевых операций.

Все условия для удовлетворения ваших потребностей в депозитарных услугах

Мы предлагаем стандартные и специальные услуги, чтобы обеспечить нашим клиентам максимальное удобство и надежность при работе с ценными бумагами. В частности, мы выполняем следующие депозитарные операции:

 • Открытие и управление счетами в ценных бумагах.
 • Хранение акций и долговых ценных бумаг
 • Организация рассчетов по сделкам с ценными бумагами (покупка, продажа, поставка), включая сделки на условиях поставки против платежа (DVP) и прямого доступа на биржу (DMA)
 • Обработка уведомлений и платежей по активам (дивиденды по акциям и купонные/процентные выплаты по облигациям)
 • Предоставление информации по ценным бумагам и их эмитентам и представление интересов акционера в корпоративных вопросах
 • Проведение дематериализации ценных бумаг для клиентов и эмитентов
 • Предоставление регулярных и специальных отчетов

Почему выбирают услуги хранителя Dragon Capital?

 • На протяжении многих лет – первое место по количеству проведенных биржевых операций
 • Конкурентный уровень цен и гибкие тарифные планы
 • Лидер рынка по запуску новых кастодиальных продуктов и услуг
 • Надежные технологические и операционые решения

Загрузите наши текущие тарифные планы для юридических лиц нерезидентов, юридических лиц резидентов и физических лиц (.pdf).

Ознакомьтесь с Положением об осуществлении депозитарной деятельности депозитарного учреждения СП "ООО "Драгон Капитал", а также лицензией депозитарного учреждения.


Договор про обслуживание счета в ценных бумагах


Заявление-согласие на присоединение к договору про обслуживание счета в ценных бумагах (для физических лиц, для юридических лиц)


Контакты депозитарного учреждения

Тел.: +38 (044) 490 7120
Тел.: +38 (044) 281 2727
Факс: +38 (044) 490 7121

E-mail: custody@dragon-capital.com