Регуляторна інформація

Фінансова звітність СП ТОВ "Драгон Капітал" за 2020 р.
Аудиторський висновок; Звіт про фінансовий стан; Звіт про прибутки та збитки; Звіт про сукупний дохід; Звіт про зміни у власному капіталі; Звіт про рух грошових коштів; Примітки до фінансової звітності (.pdf)

Фінансова звітність СП ТОВ "Драгон Капітал" за 2019 р.
Аудиторський висновок; Звіт про фінансовий стан; Звіт про прибутки та збитки; Звіт про сукупний дохід; Звіт про зміни у власному капіталі; Звіт про рух грошових коштів; Примітки до фінансової звітності (.pdf)

Фінансова звітність СП ТОВ "Драгон Капітал" за 2018 р.
Аудиторський висновок; Звіт про фінансовий стан; Звіт про прибутки та збитки; Звіт про сукупний дохід; Звіт про зміни у власному капіталі; Звіт про рух грошових коштів; Примітки до фінансової звітності (.pdf)

Фінансова звітність СП ТОВ "Драгон Капітал" за 2017 р.
Аудиторський висновок; баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до фінансової звітності (.pdf

Фінансова звітність СП ТОВ "Драгон Капітал" за 2016 р.
Аудиторський висновок; баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до фінансової звітності (.pdf)

Фінансова звітність СП ТОВ "Драгон Капітал" за 2015 р.
Аудиторський висновок; баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до фінансової звітності (.pdf)

Фінансова звітність СП ТОВ "Драгон Капітал" за 2014 р.
Аудиторський висновок; баланс; Звіт про фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний капітал; Примітки до фінансової звітності (.pdf

Фінансова звітність СП ТОВ "Драгон Капітал" за 2013 р.
Аудиторський висновок; Форма 1 - Баланс; Форма 2 - Звіт про фінансові результати; Форма 3 - Звіт про рух грошових коштів; Форма 4 - Звіт про власний капітал; Форма 5 - Примітки до фінансової звітності (.pdf

Фінансова звітність СП ТОВ "Драгон Капітал" за 2012 р.
Аудиторський висновок (.pdf); Форма 1 - Баланс; Форма 2 - Звіт про фінансові результати; Форма 3 - Звіт про рух грошових коштів; Форма 4 - Звіт про власний капітал; Форма 5 - Примітки до фінансової звітності (.pdf


Ліцензії СП ТОВ "Драгон Капітал"

Ліцензія НКЦПФР на здійснення брокерської діяльності АЕ №185217, термін дії - необмежений;
Ліцензія НКЦПФР на здійснення дилерської діяльності АЕ №185218, термін дії - необмежений;
Ліцензія НКЦПФР на діяльність з управління цінними паперами №1453, термін дії - необмежений;
Ліцензія НКЦПФР на здійснення андеррайтингу АЕ №185219, термін дії - необмежений;
Ліцензія НКЦПФР на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи АЕ №286513 від 08.10.2013 р., термін дії – необмежений.

 

Відповідно до Розділу ХІІІ Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»:

10. Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів з дня набрання чинності цим Законом вважаються переоформленими таким чином:

1) професійна діяльність на ринку цінних паперів - брокерська діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає:
а) субброкерську діяльність;
б) брокерську діяльність;

2) професійна діяльність на ринку цінних паперів - дилерська діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність;

3) професійна діяльність на ринку цінних паперів - андеррайтинг на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність розміщення без надання гарантії;

4) професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з управління цінними паперами на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;
…….
Для професійних учасників ринків капіталу, які на день набрання чинності цим Законом мали кілька чинних ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, переоформлення таких ліцензій здійснюється відповідно до цього Закону окремо для кожної ліцензії.

12. Інші ліцензії (крім наведених у пункті 10 цього розділу), дозволи, сертифікати, свідоцтва та інші документи дозвільного характеру на ринку цінних паперів (фондовому ринку), видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважаються переоформленими на відповідні документи на ринках капіталу у зв’язку з набранням чинності цим Законом.

Додаткові послуги, які має право надавати СП ТОВ «Драгон Капітал»

 

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ (PDF)

 

Контактні дані НКЦПФР:

Приймальня Голови Комісії
+38 (044) 254 24 30

Загальні питання
 info@nssmc.gov.ua

Звернення громадян
office@nssmc.gov.ua

Адреса: вулиця Московська, 8, корпус, 30, Київ, 01010